Schooladvies van de basisschool

Het schooladvies van de basisschool is voor veel kinderen en hun ouders erg belangrijk. In groep 8 vindt het adviesgesprek plaats, maar veel scholen organiseren al in groep 7 een voorlopig adviesgesprek.

In een schooladviesgesprek wordt aangegeven welk niveau de leerkrachten van de basisschool het beste vinden passen bij een kind.

Dat kan gaan om het vmbo (voorbereidend middelbaar beroepsonderwijs), de havo (hoger algemeen voorbereidend onderwijs) en vwo (voorbereidend wetenschappelijk onderwijs).

Het schooladvies wordt doorgaans gebaseerd op meerdere factoren, namelijk:

  • De scores op Cito-toetsen volgens het leerlingvolgsysteem
  • De werk- en leerhouding van het kind
  • De score op de Entreetoets (in groep 7)
  • De mogelijkheden en beperkingen van het kind

Over het algemeen – in alle gevallen – is een schooladvies bindend. Er wordt door leerkrachten samen naar gekeken, in overleg met zowel de intern begeleider van de school als ook de directeur, die de eindverantwoordelijkheid draagt. Discussie is dus niet mogelijk. Dat is iets anders dan wat veel ouders denken.

De dialoog aangaan met school kan zeker zinvol zijn, wanneer het gegeven advies niet is wat je er als ouder van had verwacht. Dan kun je aangeven waarom jij vindt dat een ander advies beter past en waarom de loopbaan van je kind anders kan verlopen met dit advies.

Scholen zijn best vaak geneigd om naar dit advies van ouders te luisteren en de beleving mee te nemen.

Mocht het allemaal niet baten, dan is er nog één optie: een hogere score op de Eindtoets dan het schooladvies.

Want wanneer een kind met een vmbo-advies toch een score haalt voor de havo, kan de basisschool besluiten het eerder gegeven advies te heroverwegen. Zo’n heroverweging houdt eigenlijk in dat het eerder afgegeven advies de prullenbak in gaat en dat er een nieuw advies wordt gegeven, gebaseerd op de nieuwe ontwikkelingen.

Een heroverweging kan twee kanten op: enerzijds kan de school bij het eerdere advies blijven en verandert er dus niets, maar anderzijds kan het zijn dat de school het advies naar boven bijstelt.

Let wel: andersom gebeurt dit niet. Een lagere score op de Eindtoets leidt niet tot een lager schooladvies. Wel kan er, op initiatief van de ouders, gesproken worden over het aanpassen van het niveau op de middelbare school.

Wanneer een heroverweging leidt tot een herziening van het advies, betekent dit dat een kind toch nog moet wisselen van school. En aangezien die kogel pas door de kerk is na de aanmelding, kan dit best even werken zijn voor de kinderen in kwestie. Zeker wanneer er op de school waar het kind op dat moment geplaatst is, geen hoger niveau wordt aangeboden, kan het zelfs inhouden dat een kind van school en stad moet wisselen.

Dit kan impact hebben op het kind en is dus goed om met hem of haar te bespreken.

Wanneer er geen heroverweging plaatsvindt en ouders en kind tevreden zijn met het schooladvies, is het alleen nog een kwestie van aanmelding op de middelbare school van keuze. Het kan dan nog wel zo zijn dat er een loting plaatsvindt.

Basisscholen kunnen leerlingen op meerdere scholen laten inschrijven. Wanneer je dus een eerste en tweede keuze ingeeft, kan het zijn dat de tweede keuze gegarandeerd is als de eerste keuze afvalt. Dit is het navragen zeker waard, want iedere regio gaat hier anders mee om.

Informatieavond op het voortgezet onderwijs

Gaat uw kind dit jaar groep 8 verlaten? Dan is het zeer waarschijnlijk dat u als ouder de nodige informatieavonden en open dagen op de middelbare school heeft?

Basisscholen geven doorgaans in november of december het schooladvies af, waarna ouders op zoek kunnen naar een geschikte vervolgschool voor hun kind. Dit advies is bindend, maar kan – door bijvoorbeeld een heroverweging – wel hoger uitvallen.

Wanneer de keuze voor een school is gevallen, kunt u met uw kind de open dagen af en informatie vergaren over al die scholen.

Daar zit hem dan ook gelijk de pijn, want de meeste scholen zullen hun uiterste best doen om goed uit de verf te komen. Hoe haalt u nu uit die informatieavond wat u wil weten?

De ervaring leert dat het vooral een kwestie van doorvragen is. Neem geen genoegen met de antwoorden die de leerkrachten op de middelbare school (of de andere vertegenwoordigers die er staan) u geven, maar vraag altijd door. Wees overigens niet bang om kritisch te zijn, want men onthoudt toch niet wie u bent (tenzij u het heel bont maakt).

Naast doorvragen is het ook goed om u van tevoren in de school te verdiepen. Lees over de school op internet en sociale media, maar bevraag ook kennissen met kinderen op de betreffende school. Vraag vervolgens gerust naar wat er op school speelt.

Het is immers aan de middelbare school om u ervan te overtuigen dat uw zoon of dochter op de beste plaats terecht komt.

En wanneer u echt zeker wil weten waar uw kind terecht komt, is het altijd goed om zomaar ineens langs te gaan. Onder het mom van een brochure vragen of een gesprek willen met iemand, kunt u het beste op een doordeweekse dag even binnenwippen.

U krijgt dan een kijkje in de keuken, terwijl de school in bedrijf is. Dat is veel ouders op voorhand niet gegund, maar zeker af te dwingen.